Barang siapa mendidik seorang lelaki, maka dia telah mendidik seorang manusia. Barang siapa mendidik seorang perempuan, maka ia telah mendidik masyarakat (banyak manusia).

Mengawali tulisan ini dengan sebuah ungkapan masyhur bagi seorang perempuan.

1.541 kata lagi