Tag » Perjanjian Lama

Day 167 - Yehezkiel 29-33

Yehezkiel 29:1-32:32.       TUJUH NUBUAT MELAWAN MESIR.

Kutukan-kutukan lainnya atas Mesir muncul dalam Yesaya 19; Yeremia 46; Zakharia 14:18, 19. Dosa Mesir adalah kesombongannya (Yeh. 29:3, 9b; 30:10) dan t… 1.016 kata lagi

Alkitab

Day 159 - Yeremia 46-50

Yeremia 46:2

Karkemis, yang terletak di Siria sekitar 480 km di utara Yerusalem, adalah tempat pasukan Babel mengalahkan pasukan Mesir pada tahun 605 SM. Ketika itu Babel menjadi negara besar yang berkuasa.  574 kata lagi

Alkitab

Day 158 - Yeremia 41-45

Yeremia 41

Gedalya yang ditunjuk  oleh Babel untuk memimpin Yerusalem juga seorang pemimpin yang baik, yang peduli akan kesejahteraan rakyatnya.

Sayang sekali, tetap ada orang-orang yang tidak mau tunduk pada… 257 kata lagi

Alkitab

Day 154 - Yeremia 21-25

Yeremia 21

Zedekia mengutus dua imam kepada Yeremia untuk bertanya apakah Tuhan akan membuat Nebukadnezar mundur (ayat Yer 21:1-3). Melalui nabi itu Tuhan menyatakan, “Tidak,” dengan tegas. 340 kata lagi

Alkitab

Day 153 - Yeremia 16-20

Yeremia 16:1-9

Kehidupan dan pelayanan Yeremia agak dibatasi sebagai pelajaran peraga bagi umat itu ketika saat hukuman telah tiba.

  1. Pembatasan pertama ialah larangan untuk menikah dan mempunyai anak, melukiskan bahwa dalam penderitaan yang akan datang banyak keluarga akan mati (ayat…
  2. 362 kata lagi
Alkitab

Day 152 - Yeremia 11-15

Yeremia 11:3

Israel telah mengikat perjanjian dengan TUHAN, serta berjanji untuk menaati Dia sebagai Tuhan dan Allah mereka. Sebagai balasan TUHAN akan menjadi Allah mereka dan memberikan hak milik atas tanah Kanaan serta perlindungan yang mereka butuhkan. 253 kata lagi

Alkitab

Day 151 - Yeremia 6-10

Yeremia 6:16 TANYAKANLAH JALAN-JALAN YANG DAHULU KALA.

Umat Allah telah menyimpang dari jalan kebenaran ke penyembahan berhala dan kefasikan, dan Ia memanggil mereka kembali kepada jalan-jalan yang sebelumnya dari perjanjian dan hukum Musa. 305 kata lagi

Alkitab