Label » Peringatan!

Firman Allah S.W.T.:

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,*
2. sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 206 kata lagi

Ayat Al-Quran

Firman Allah S.W.T.:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (kerana) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), & jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (kerana) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). 152 kata lagi

Ayat Al-Quran

Firman Allah S.W.T.:

Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri, & Allah Memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).

Dalam satu terjemahan yang lain: 194 kata lagi

Ayat Al-Quran

Firman Allah S.W.T.:Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami Tambahkan keuntungan itu baginya, & barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia, Kami Berikan kepadanya sebahagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. 61 kata lagi

Ayat Al-Quran

Firman Allah S.W.T.:

78. Dia (Qarun) berkata,”Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata kerana ilmu yang ada padaku.” Tidakkah dia tahu, bahawa Allah telah Membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, & lebih banyak mengumpulkan harta? 228 kata lagi

Ayat Al-Quran

Firman Allah S.W.T.:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kerana pendengaran, penglihatan & hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam satu terjemahan yang lain: 31 kata lagi

Ayat Al-Quran

Firman Allah S.W.T.:

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya & mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah. 69 kata lagi

Ayat Al-Quran