“Kepentingan pribadi dalam kesesatan amat jelas dan terang.

Sedangkan kepentingan pribadi di dalam ketaatan sering tersamar dan tersembunyi.

Padahal menyembuhkan apa yang tidak nampak itu amatlah sukar. 56 more words