Tag » .:Perangkat Pembelajaran:.

Format KKM

KKM

https://drive.google.com/file/d/0B_Fko-uTVXIIcENIeUFRUlBjazA/view?usp=sharing

Format KKM ini untuk mata pelajaran Matematika SMA Kurikulum 2013. Bapak/Ibu guru yang mengajar mata pelajaran lain boleh menggunakan format ini. Yang penting rumusnya jangan dihapus juga, diedit boleh sesuai dengan indikator dan KD mapel Bapak /Ibu. 9 kata lagi