Tag » Perang Uhud

Perjalanan Hidup Nabi Muhammad

Pada tulisan ini kami ingin membahas secara singkat sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Saya sertakan tahun Hijriyah dan Masehi untuk memudahkan memahami kronologi perjalanan hidup beliau.  6.522 kata lagi

Artikel Islami

Mush'ab bin Umair RA

Mush’ab bin Umair adalah sahabat yang berjasa besar dalam pengislaman penduduk Madinah. Selepas baiat Aqabah pertama, Rasul mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan membacakan Al-Quran sehingga ia mendapat gelar Al-Muqri’. 290 kata lagi

Akhlaq

Perang Uhud

Faktor-faktor penyebab perang Uhud

1.Faktor agama

Dalam Q.S Al-Anfal : 36 Allah telah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik rela menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, merintangi dakwah Islam, mencegah manusia yang mau masuk Islam, menghancurkan Islam, kaum muslimin, dan negara Islam yang baru saja berdiri. 2.327 kata lagi

Muhammad