Tag » Perang Uhud

PERANG UHUD DAN SEBAB KEKALAHANNYA

Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslim dan kaum kafir Quraysy  pada tanggal 22 Maret 625  M ( 7 Syawwal 3 H). Pertempuran  ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah Pearng Badar al Kubro. 327 kata lagi

Siroh Nabawiyah

Perjalanan Hidup Nabi Muhammad

Pada tulisan ini kami ingin membahas secara singkat sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Saya sertakan tahun Hijriyah dan Masehi untuk memudahkan memahami kronologi perjalanan hidup beliau.  6.522 kata lagi

Artikel Islami

Mush'ab bin Umair RA

Mush’ab bin Umair adalah sahabat yang berjasa besar dalam pengislaman penduduk Madinah. Selepas baiat Aqabah pertama, Rasul mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan membacakan Al-Quran sehingga ia mendapat gelar Al-Muqri’. 290 kata lagi

Pendidikan