Tag » Perang Salib

Lessons of the Crusades and the Mongol Hordes

Penulis: Syed Abul Hasan Ali an-Nadwi

ISBN: 9839154664

Ringkasan daripada buku asal Syed Ali an-Nadwi berjudul Saviors of Islamic Spirit. Buku yang mengandungi rujukan menyeluruh ini menyentuh perihal: 47 kata lagi

Crusades

Sebuah Kebohongan Dracula, Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib

Makalah ini disampaikan dalam bedah buku Dracula, Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib” di auditorium Fakultas Ilmu Budaya UGM Oleh: Ragil Nugroho

Membongkar Sebuah Kebohongan…

1.297 kata lagi
Fakta

Rebutan Mainan

Tangisan Yesus tak berakhir di Yerusalem, Paris atau Raqqa. Ia menangisi setiap kota yang tak mengetahui saat Allah melawatnya. Ia punya penalaran dan hati yang bersimpati pada manusia korup dan mengerti betapa kehancuran tak terelakkan jika hati manusia tak sungguh terpaut pada Allah. 469 kata lagi

Daily Reflection