Sebenarnya untuk apa manusia diciptakan?

Untuk beribadah? Iya, tapi bukan itu yang dimaksud.

Untuk menjadi khalifah di muka bumi? Iya, tapi bukan itu yang dimaksud. 49 kata lagi