Tag » Penciptaan Manusia

Hidup Dimuliakan dan Dimanja

Sebenarnya untuk apa manusia diciptakan?

Untuk beribadah? Iya, tapi bukan itu yang dimaksud.

Untuk menjadi khalifah di muka bumi? Iya, tapi bukan itu yang dimaksud. 49 kata lagi

Penciptaan Manusia

KONSEP MANUSIA DALAM ISLAM

Disalin daripada : https://www.academia.edu/4727825/KONSEP_MANUSIA_DALAM_ISLAM_Manusia_diciptakan_Allah_Swt

Manusia diciptakan Allah Swt. Berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudgahsehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. 1.130 kata lagi

Manusia

PENCIPTAAN MANUSIA DALAM PERSPKTIF AL-QURAN DAN SAINS

Disalin daripada : http://baihaqi-annizar.blogspot.my/2015/04/penciptaan-manusia-dalam-perspektif-al.html

  1. PENDAHULUAN

           Dewasa ini banayak para ilmuan yang membicarakan mengenai ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi, sama halnya dengan Al-Qur’an juga membicarakan perkembangan kehidupan manusia secara ilmiah. 2.769 kata lagi

Manusia

KONSEP ISLAM TENTANG PROSES PENCIPTAAN MANUSIA

Disalin daripada : http://andriianty.blogspot.my/2013/05/konsep-islam-tentang-proses-penciptaan.html

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk-Nya yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Manusia dilengkapi akal untuk berfikir yang membedakannya dengan binatang. 3.018 kata lagi

Manusia