Tag » Pelajar

Pengalaman Seleksi Pertama AFS/YES Bina Antarbudaya 2017/2018 Chapter Bandung; "SOALNYA.SUSAH.BANGET.WOY."

========================================================================

Tak kenal maka tak sayang,

Jadi follow dulu ig acu dulu y genks biar kita pada kenalan trus sayang :* /APASI/ /abaikan/

FEEL FREE TO ASK ME ON: 1.958 kata lagi

Beasiswa

PELUANG CERAH BUAT ASNAF MENYAMBUNG PENGAJIAN

Kubang Pasu, Kedah 12 November : Tn Hj Sofiyuddin Bin Ismail Pegawai Zakat Dareah Kubang Pasu merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada pelajar yang berjaya dan menyeru kepada semua pelajar supaya berusaha lebih gigih dalam menuntut ilmu bagi mengharungi cabaran masa hadapan. 66 kata lagi

Lembaga Zakat Negeri Kedah

Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketemtuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :…”maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 134 kata lagi

Abdillahrosyid@gmail.com

Sejarah Nama Surabaya

Pada umumnya, masyarakat Kota Surabaya menyebut asal nama Surabaya adalah dari untaian kata Sura dan Baya atau lebih popular dengan sebutan Sura ing Baya, dibaca  47 kata lagi

Abdillahrosyid@gmail.com