Apa yang ada dalam ingatan mendengar Cihapit?
Nama Pasar? Nama Jalan? Pasar loak jalanan?
Bagi saya, tahun 69an, usia sekolah kelas 6 SD adalah juga tempat saya menjual pakaian bekas saya yang sudah kekecilan untuk kemudian dipakai membayar sewa naik kuda di jalan Ganesha ITB. 349 kata lagi