Tag » Pasar Kaget

Pasar Kaget

Besok hari Minggu, dan aku jadi ingat rutinitas keluargaku dulu setiap Minggu pagi saat aku masih SD.

Pergi ke pasar kaget. 251 kata lagi

Nostalgia

Pasar Kaget

Aku paling benci dengan pasar kaget, yang muncul tiap awal bulan di malam minggu.

Selain bikin semrawut desa, kehadirannya selalu memicu istriku untuk menyerang statusku yang pengangguran. 328 kata lagi

Cerita Gua

Kiếm tìm nét Việt ở chợ truyền thống Indonesia

Sinh sống ở Indonesia, một đất nước cũng trong khu vực Đông Nam Á, có cùng đặc điểm nhân khẩu học, chung nhau nền văn minh lúa nước cơm ăn ba bữa (quần áo mặc cả ngày thì chưa chắc, vì nhiều nơi đóng khố cho “nó” mát) như Việt Nam, đem lại cho cá nhân mình những trải nghiệm khá tương đồng như ở nhà. 1.948 kata lagi

Indonesia

Pasar Kaget Benhil

Beberapa hari ini, pekerjaan di kantor gak ada yang dateng sama sekali. Gak kaya waktu beberapa waktu yang lalu. Bulan puasa gini kebanyakan “nganggur” nya, dan jujur aja kadang bete juga kalo gak ada kerjaan yang dipegang. 601 kata lagi

FOOD