Tag » Pasar Kaget

Kiếm tìm nét Việt ở chợ truyền thống Indonesia

Sinh sống ở Indonesia, một đất nước cũng trong khu vực Đông Nam Á, có cùng đặc điểm nhân khẩu học, chung nhau nền văn minh lúa nước cơm ăn ba bữa (quần áo mặc cả ngày thì chưa chắc, vì nhiều nơi đóng khố cho “nó” mát) như Việt Nam, đem lại cho cá nhân mình những trải nghiệm khá tương đồng như ở nhà. 1.948 kata lagi

Indonesia

Pasar Kaget Benhil

Beberapa hari ini, pekerjaan di kantor gak ada yang dateng sama sekali. Gak kaya waktu beberapa waktu yang lalu. Bulan puasa gini kebanyakan “nganggur” nya, dan jujur aja kadang bete juga kalo gak ada kerjaan yang dipegang. 601 kata lagi

FOOD