Tag » Park Yoochun

A Chunsa's Rant

Sometimes we tend to keep quiet about certain things because saying too much might worsen the situation. But there are times when one has to release some bottled up feelings to unload a burdened heart. 2.209 kata lagi

Micky Yoochun

[Manhwa] Okaeri, Yoochun! – Part 2

Okaeri, Yoochun!

(Tạm dịch: Mừng cậu quay về, Yoochun!)

_./._

Author: JC.Song

Scan: @AYUxJUNO

Vietnamese Translator: Na Xiaholic

Genre: Yoosu Manhwa, fan-fiction, comedy, drama, romance, shounen-ai, slice of life… 6 kata lagi

Park Yoochun

6002 HK: Tattooed In My Heart

This day takes me back to that person I saw for the first time two years ago. A lot has happened and some things have changed; in me, in him, in my world, in his world. 448 kata lagi

Micky Yoochun

[Manhwa] Okaeri, Yoochun! - Part 1

Okaeri, Yoochun!

(Tạm dịch: Mừng cậu quay về, Yoochun!)

_./._

Author: JC.Song

Scan: @AYUxJUNO

Vietnamese Translator: Na Xiaholic

Genre: Yoosu Manhwa, fan-fiction, comedy, drama, romance, shounen-ai, slice of life… 17 kata lagi

Park Yoochun

[#13thYooSuday] "Anh gì đó ơi, vậy yêu một lần nữa thì có được không?"

Yoosu’s day năm thứ mười ba.

Cưng chiều cậu nhất vẫn là cậu ấy.
Hiểu rõ cậu ấy nhất chỉ duy mình cậu.

Một năm nhiều biến cố lao đao, mọi người còn bảo ngày mai là tận thế dù ai cũng biết chắc là chẳng phải, tôi thì chỉ ngồi đây đọc lại những dòng văn xưa cũ, trong đó Kim Junsu nói với Park Yoochun rằng: 84 kata lagi

Park Yoochun

“I am IN for a lifetime journey with YU”

To my dearest 6002,

It has been slightly more than a month since this nightmare began. I had never once imagined that I will have to go through such an emotional and nerve wrecking period by just being a Chunsa. 372 kata lagi

Micky Yoochun