Tag » Pangkat

Tagapagmasid

Tutol ako sa mga teoryang nagtatangkang uriin ang tao. Katawa-tawa naman yatang pangkatin ang mga tao sa dalawa o tatlong uri lamang. Nariyan ang pag-uuri sa mga optimists, pessimists, at… 264 more words

Sanaysay

Jenjang Kepangkatan TNI dan Polri

Karena sering berhubungan dengan personil TNI dan POLRI, saya perlu mencatat Jenjang Kepangkatan TNI dan POLRI di sini, tujuannya supaya gampang buka kebetan kalau tiba-tiba dibutuhkan.. 255 more words

Indonesia