Suatu hari Harun Ar Rasyid sedang Thawaf mengelilingi Ka’bah. Tiba2 ia mendengar seorang lelaki menyerunya dengan berkata: WAHAI HARUN ! Sejatinya engkau telah menyebabkan masyarakat dan hewan ternak menderit? 176 kata lagi