BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.1.1 Pajak Daerah

Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Di sini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. 3.937 kata lagi