Tag » Object Oriented Programming

PHP Questions about OOP and Software Development principles

In this post, I’ll try to answer questions given by a company for the title “PHP Web Developer”. The questions are all about our field of interest, like SQL and PHP but I’ll try to explain only the PHP with the OOP (Object oriented programming) ones. 2.139 kata lagi

Back-End Programming

Tìm hiểu SOLID để trở thành Dev chất!

        Lập trình hướng đối tượng (object oriented programming – OOP) là một trong những mô hình lập trình được sử dụng nhiều nhất và cũng là một trong những mô hình hiệu quả nhất để mô hình hoá thế giới thực vào thế giới code. 2.555 kata lagi

Các Vấn đề Hệ Thống

Objects in programming part 2

In Part 1 of this series, we saw that all the information about life should be attributed to real life entities. If wrong information is attributed to an entity then there will be problems. 409 kata lagi

Software Engineering

Objects in programming part 1

We all very well know about object oriented programming. But most people have limited knowledge about objects. What are objects really? Let us understand it here. 356 kata lagi

Software Engineering

শুরু থেকে সুইফট প্রোগ্রামিং : পর্ব ১

2014 সালে অ্যাপল সুইফট একটি ব্র্যান্ড নতুন প্রোগ্রামিং ভাষা প্রবর্তনের সঙ্গে বিস্ময় দ্বারা ডেভেলপার কমিউনিটি নিয়ে. সুইফট একটি দীর্ঘ পথ আসা হয়েছে, এবং এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে ভাষা এই বছর তার তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপন করা হয় কঠিন. কয়েক মাস আগে, অ্যাপল সুইফট 3, ভাষার জন্য একটি মাইলফলক মুক্তি. এই সিরিজে, আমি আপনি সুইফট 3 মৌলিক শেখাবো.

সুইফট পরিচিত মতানুযায়ী যদি আপনি উদ্দেশ্য সি ব্যবহার করেছেন iOS বা MacOS অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য একটি সংখ্যা আছে. আমি কি উপায়ে সুইফট উদ্দেশ্য সি থেকে পৃথক এবং কেন যারা পার্থক্য একটি ভাল জিনিস আপনি দেখিয়ে এই সিরিজ বন্ধ পদাঘাত করব. চল শুরু করি.

Object Oriented Programming