Tag » Naskah Kuno

Pelestarian Manuskrip Atau Naskah Kuno Di Perpustakaan Keraton Yogyakarta

PELESTARIAN MANUSKRIP ATAU NASKAH KUNO DI PERPUSTAKAAN KERATON YOGYAKARTA

Rio Yulianto H
D1814084
17 Desember 2016

PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan tempat dimana terdapat bermacam-macam koleksi baik yang tercetak maupun yang non cetak yang didalam koleksi tersebut mengandung nilai informasi. 835 kata lagi

Artikel

Preservasi Naskah Kuno Pada Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran Surakarta

PRESERVASI NASKAH KUNO PADA PERPUSTAKAAN REKSA PUSTAKA PURA MANGKUNEGARAN SURAKARTA

Ratih Retnaningtyas
D1814080
19 Desember 2016 

PENDAHULUAN

Perpustakaan Reksa Pustaka merupakan sebuah perpustakaan yang dimiliki oleh Pura Mangkunegaran Surakarta yang telah berumur ratusan tahun. 1.128 kata lagi

Artikel

Upaya Kegiatan Preservasi Dan Konservasi Naskah Kuno Di Perpustakaan

UPAYA KEGIATAN PRESERVASI DAN KONSERVASI NASKAH KUNO DI PERPUSTAKAAN

Handini Pratiwi
D1814048
16 DESEMBER 2016

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang  nomor  43  tahun  2007 Pasal 3 tentang Perpustakaan  menyebutkan  bahwa  perpustakaan  mempunyai  beberapa  fungsi  yaitu sebagai wahana  pendidikan,  penelitian,  pelestarian,  informasi  dan  rekreasi  untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. 1.028 kata lagi

Artikel

Upaya Yang Dilakukan Perpustakaan Terhadap Preservasi Dan Konservasi Naskah Kuno Di Perpustakaan Masjid Agung Surakarta

UPAYA YANG DILAKUKAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PRESERVASI DAN KONSERVASI NASKAH KUNO DI PERPUSTAKAAN MASJID AGUNG SURAKARTA

Zulfa Nur Hidayati
(D1814108)
18 Desember 2016

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perpustakaan merupakan pusatnya sumber informasi dan sebagai wahana yang disediakan untuk belajar. 654 kata lagi

Artikel

Peran Perpustakaan Dalam Upaya Melestarikan Naskah Kuno Sebagai Warisan Budaya Nasional

PERAN PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA MELESTARIKAN NASKAH KUNO SEBAGAI WARISAN BUDAYA NASIONAL

Siti Nuramanah
(D1814096)
19 Desember 2016

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan warisan budaya, warisan budaya nasional merupakan cermin tingginya peradaban bangsa. 1.430 kata lagi

Artikel

Wangsakerta Terlalu Pintar?

Kangenes:

Sunda ngan bati nalangsa

Hinis nurih kana ati

Kangenes taya anggeusna

Gudawang sapapanjangna

Pustaka dituding palsu

Meureun pareum cahayana

Sunda naha acan tanghi

Geura nyaring tina ngimpi… 906 kata lagi

Resensi Buku