May kinakausap
ka ba sa kawalan?

Ako. Meron.
Maraming-marami.
Kasing ningning
ng mga tala
na katabi ng buwan
sa gabi
ang pag-asang
naririnig nila
ang mga iniisip ko. 56 kata lagi