Tag » Nanang

28 Pebrero

May kinakausap
ka ba sa kawalan?

Ako. Meron.
Maraming-marami.
Kasing ningning
ng mga tala
na katabi ng buwan
sa gabi
ang pag-asang
naririnig nila
ang mga iniisip ko. 56 kata lagi

Filipino

Love like that.

To sing, to dance, to grow, to love life together. For years, I’ve watched them, for years, I’ve played with them, & for many years, I’ve felt… 345 kata lagi

Short Story