Tag » My Family

Rabbit Trails and Fibonacci Poetry

Homeschooling Memories…

Well, I hadn’t planned on spending my day that way. But one of the great things about homeschooling is the freedom to follow rabbit trails. 298 kata lagi

Homeschooling

Meet my beautiful family

This is my husband Baldur. Baldur is an anthropologist by education and teacher by profession. His main interest since he was a teenager is studying about the native people of the Americas, their languages, origin, their lives.   38 kata lagi

Depressed

I know that my family is looking for me, but I am nothing but a pain in the ass for them. I don’t deserve support, love, somewhere to sleep. 50 kata lagi

My Life

So last year..... my crew from last Thanksgiving

While I have been working away on some beautiful beach family photos I realized that I never shared my cute crew from our visit to Virginia last November to Grandaddy’s house.   31 kata lagi

My Portrait Photography

Tiền vàng rơi như sao sa

Ngày xửa ngày xưa có một cô bé chỉ còn một mình trên trái đất này, và cô quá nghèo đến nỗi không có lấy một căn phòng để ở, hay một cái giường để ngủ, và cuối cùng cô chẳng còn gì ngoài quần áo cô đang mặc trên người và một mảnh bánh mì bé nhỏ trên tay từ một người tốt bụng đã cho cô. 1.884 kata lagi

My Family

Karena Dia.. dia.. dan mereka

Hari ini, saya memulai hari baru di tempat kerja baru.

3 bulan penuh perjuangan untuk berbagai penyesuaian yang sangat tidak mudah, baik di budaya, cuaca dan yang paling parah dalam pekerjaan karena banyak sekali yang kurang sesuai. 541 kata lagi

Sharing