Tag » Muhammad (saw)

Tiga Hal Istimewa dari Abu Sufyan untuk Rasulullah

Ibnu Abbas menceritakan,

Kaum muslimin tidak mempedulikan Abu Sufyan dan tidak mau duduk bersamanya. Kemudian Abu Sufyan berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 119 more words

Muhammad SAW

Hadits Tentang Fatimah tidak Mengalami Haid itu Tidah Shahih

Apakah benar Fatimah binti Muhammad tak pernah haidh seperti yang dikatakan media dakwah seperti dibawah ini,

“Taukah Anda siapa Wanita didunia ini yang tidak pernah mengalami Haid..?? 499 more words

Muhammad SAW

Rasulullah Senantiasa Berkata Jelas dan Mudah Dipahami

Dari Aisyah-radhiyallahu anha-, bahwa ia berkata,”Tidaklah Rasulullah-Shallallahu Alaihi Wasallam-tergesa-gesa dalam perkataan seperti ketergesa-gesaan kalian ini. Akan tetapi beliau berbicara dengan perkataan jelas dan terpisah satu sama lain, (berhasil) menghafalnya siapa yang duduk padanya… 157 more words

Muhammad SAW

Nabi bertanya, “Kenapa tidak menikahi perawan saja?

Suatu ketika, shahabat Jabir bin Abdillah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu peperangan. Saat pulang dari perang, beliau tertinggal dari rombongan disebabkan onta beliau yang kelelahan. 133 more words

Muhammad SAW

Fear and sadness

Don’t fear the unknown or be sad about the past because this only wastes your time which can’t be got back.

Knowledge

Kisah Rasulullah Mengusir Jin dari Anak yang Kesurupan

Hadis dari Ya’la bin MurrahRadhiyallahu ‘anhu. Beliau menceritakan,

Suatu hari ada seorang ibu membawa putranya yang sakit kesurupan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 51 more words

Muhammad SAW

Umat Ini Berhutang Atas Jasa Sahabat Anas bin Malik RA

“Ya Rasulallah”, demikian Ummu Sulaim bergegas menemui Sang Nabi ketika beliau tiba di Madinah dalam hijrah, “Semua lelaki dan perempuan penduduk Yatsrib telah menghaturkan hadiah kepadamu. 391 more words

Muhammad SAW