Tag » Morfologi

Morfologi

Disediakan oleh: Jeannette Lee Joo Ai (A150058)

Pengenalan

Morfologi adalah satu bidang linguistik yang mengkaji mengenai struktur, bentuk dan pergolongan kata. Ia merupakan satu elemen yang penting dalam kajian bahasa kerana ia membuat kajian terhadap asas-asas pembentukan suatu kata dengan mengenalpasti susunan unit-unit kata secara struktur, bagaimana unit-unit kata bercantum hingga wujudnya struktur kata. 368 kata lagi

Morfologi

Analisis Morfologi Dalam Lagu 'Apo Kono eh Jang'

A) Definisi Morfologi
Morfologi pada dasarnya merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan.Takrif morfologi menurut pakar bahasa dari dalam dan luar negara.

1) Abdullah Hassan, 2006… 506 kata lagi

SKBP 1023

Analisis Kata Dalam Lagu 'Apo Kono Eh Jang'

Analisis ini dilaksanakan dengan menggunakan software ‘Antconc’. Berikut adalah cara untuk melakukannya.

1) Pilih fail yang ingin dianalisis.

2) Klik ‘Tool Preferences’

3) Klik ‘Keyword List’ 283 kata lagi

SKBP 1023

PENGENALAN MORFOLOGI

Setiap bahasa mengandungi bentuk-bentuk kata yang mempunyai makna, dan bentuk-bentuk kata ini tersusun untuk menjadi ayat mengikut aturan atau tatabahasa yang dimiliki oleh setiap bahasa. Morfologi adalah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. 106 kata lagi

Pengenalan Konsep Asas Linguistik

Analisis Morfologi lirik lagu anak Kampung versi Kedah

ditulis oleh : nik anura safiya

Menurut Abdullah Hassan, 2006. Morfologi dapat didefinisikan sebagai satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada bidang biologi yang bermaksud kajian mengenai bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. 246 kata lagi

MORFOLOGI

Dunia Tersendiri

Awalnya, jamur dikelompokkan pada kingdom Plantae atau tanaman karena memiliki persamaan morfologi (fisik). Namun, belakangan diketahui bahwa jamur memiliki banyak perbedaan dengan tanaman terutama tidak memiliki klorofil sehingga dibuatkan kingdom tersendiri yaitu kingdom Fungi atau Jamur

Chef Moyster

Keripik Jamur