Tag » Mikrobiologi

Pembuatan Yoghurt

Yoghurt adalah produk olahan minuman yang dapat dibuat di rumah oleh siapa saja, berasal dari bahan baku susu. Hasil fermentasi dari bakteri ini menghasilkan Asam piruvat. 189 more words

Mikrobiologi

Uji Sterilitas dan Efektivitas Media Cair

Prinsip :

Media adalah suatu substrat yang diperlukan untuk membunuh dan mengembangbiakkan mikroba. Syarat media yaitu: mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembang biakan mikroba, mempunyai tekanan osmotik, tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba dan steril (sebelum ditanami mikroba tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan). 268 more words

Mikrobiologi

SMAKBO dan Analis Kimia

SMAKBO adalah kependekan dari Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor atau sekarang telah berubah nama menjadi SMK-SMAK Bogor adalah salah satu  sekolah menengah kejuruan yang berdiri di bawah 2 kementerian yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 631 more words

Mikrobiologi

Pembuatan Media Cair (Lactose Broth)

Prinsip :

Media adalah suatu substrat yang diperlukan untuk membunuh dan mengembangbiakkan mikroba. Syarat media yaitu: mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembang biakan mikroba, mempunyai tekanan osmotik, tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba dan steril (sebelum ditanami mikroba tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan). 180 more words

Mikrobiologi

Patogenes vid infektioner

Sjuk är rätt så tråkigt att bli och just hur sjukdom uppstår är vad jag kommer att gå igenom här. Fokus blir på patogenes och fyra karakteristiska drag som krävs för att en patogen ska ge ett sjukdomstillstånd. 1.532 more words

Mikrobiologi