Pada pertengahan Juni 2009, kami mendapat order untuk membuat sarana sekolah berupa meja sebanyak 50 buah. Yang melakukan order adalah Yayasan Fithrah Insani yang akan menggunakan meja tersebut untuk sarana SMPIT. 29 kata lagi