Tag » Metode

Forarbeiders betydning ved tolkning av lover

Forarbeider er de skrevne dokumenter som passerer Stortinget i en del av lovgivningsprosessen frem til vedtatt lov. I denne teksten vil jeg gå gjennom forarbeiders betydning som rettskildefaktor, og i sær ved tolkning av… 2.791 kata lagi

Metode

Apa itu Metode Penelitian ?

Metode Penelitian, Jenis-jenis penelitian, dan data penelitian– Apa itu metode penelitian? Apa saja jenis-jenis metode penelitian? dan data data metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan <Continue Reading>

Belajar

Video-Membaca Buku Super Cepat, Satu Buku Setengah Jam

Indonesia Bisa — Cara Membaca buku dengan cepat, ini adalah metode yang sangat bermanfaat bagi pecinta bacaan, satu buku setebal 2 cm bisa dilahap dalam waktu kurang dari 1 jam 27 kata lagi

Pendidikan

Metode Ilmiah

Daftar isi

BAB 1. Pendahuluan

  1. Latar belakang
  2. Tujuan penulisan
  3. Rumusan masalah

BAB 2. Pembahasan

  1. Apa Itu Metode Ilmiah
  2. Langkah – Langkah Metode Ilmiah

BAB3. Penutup… 1.077 kata lagi

Instrumente de monitorizare a învățării prin cooperare

Instrumente pentru monitorizarea activităților de învățare prin cooperare:

  • Jurnalele profesionale, zilnice sau săptămînare, ale cadrelor didactice, care consemnează schimbările introduse în clasă, reacțiile elevilor, efecele pozitive/ negative, reflecțiile asupra propriei practici;
  • 266 kata lagi
Goncear Daniela

Monitorizarea și evaluarea activității de învățare prin cooperare

Monitorizare și evaluare a activității de îvățare prin cooperare

Deoarece principalul obieciv este ca, prin stimularea cooperării, rezultatele la învățătură ale elevilor să se amelioreze și participarea lor la activitățilr școlare și extrașcolare să crească, principalele aspecte pe care le urmărim sunt: 350 kata lagi

Goncear Daniela

Metode de învățare prin cooperare - Consensul în grup

Consensul în grup presupune ca elevii să lucreze în grupuri mici pentru a ajunge la acorduri legate de anumite sarcini.

  • De exemplu, elevilor li se solicită să ia o decizie, anume dacă sunt de acord sau nu cu anumite enunțuri referitoare la ceea ce au învățat anterior.
  • 42 kata lagi
Goncear Daniela