Tag » Metode

UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN METODE PEMBELAJARAN

Oleh : H. Ahmad Afan Zaini, MM., M.Pd.

Abstraksi

 In teaching learning process, method or style is very important, as the way to give the informations or materials to the students. 2.075 kata lagi

Tarbiyah

Kako otpustiti želju?

Jedan od najtežih koraka onih koji su upoznati sa zakonom privlačenja i koji pomoću ovog zakona pokušavaju privući u život ono što žele je otpuštanje. 680 kata lagi

Tri sastojka za promjenu

Stvarno me veseli što vidim da je iz dana u dan sve više ljudi koji rade na sebi, usvajaju znanja, primjenjuju, te koriste određene tehnike kako bi se mijenjali i rasli. 693 kata lagi

Kakvu priču pričaš?

U zadnjih par dana sam naišla na nekoliko ljudi, što na coachingu, što privatno, koji pričaju priču. Svoju priču. Svog života. Kakvog ne žele. Bilo mi je zanimljivo to slušati. 935 kata lagi

Maqashid al-Syari’ah dalam Pandangan al-Syatibi

Oleh : A. Muslimin

  1. Maqashid al-Syari’ah sebelum al-Syatibi

Perkembangan pemikiran ushul fiqh dalam sejarah sebelum al-Syatibi, tidak ditemukan istilah maqashid al-syari’ah secara tegas dan tuntas. Pembicaraan… 2.688 kata lagi

Fikih

Kad zakon privlačenja radi protiv tebe

Zanimljivo je kako čim malo osvijestimo da je zapravo sve do nas i do naših misli, pomislimo: “Bože, zar je tako lako? Zar se tako lako promijeniti? 860 kata lagi

Kako se um igra s vama

U zadnje vrijeme dosta radim s ljudima individualno, koji su upoznati sa zakonom privlačenja, a mnogi su i stekli dosta znanja o svemu tome, raznim metodama, rade na sebi dugo, marljivo, redovno, i primijetila sam nešto. 969 kata lagi