Pagi itu Rasulullah baru saja selesai dari menunaikan shalat ‘ied, ketika ia berjumpa dengan sekumpulan anak-anak yang sedang bermain bersama, saling bercengkrama, merayakan ‘ied penuh gembira dan canda tawa. 692 kata lagi