Label » Mengamalkan

Ilmu Itu Mulanya . . .

Ilmu itu pada mulanya adalah diam, kemudian mendengarkan, lalu menghafalkan (mengingat), lantas mengamalkannya dan terakhir menyiarkannya

Alarm

DORONGAN MEMPELAJARI DAN MENGAJARKAN AL-QUR,AN SERTA TANGGUNG JAWAB MENUNTUT ILMU PENGETAHUAN

I.     PENDAHULUAN

Manusia di lahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci bagaikan kertas putih. Kemudian dengan berjalanya waktu maka kertas putih itu akan berubah dengan penuh warna. 1.168 kata lagi

Makalah