Mengacu pada Al Quran QS Maryam: 22-26:
“Maka Maryam pun mengandunglah, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya ketempat yang jauh (22).

Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar ke pangkal pohon kurma, seraya berkata: Wahai alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan jadilah aku seorang yang tak berarti, lagi dilupakan (23).

556 kata lagi