Tag » MATEMATIKA

Segitiga Pascal

#include 

using namespace std;
int a,i,j;
int main()
{
  int n,sp;
  cout << "Masukkan nilai n = "; cin >> n;
  sp=n;
  for(a=0;a<=n;a++)
  {
    for (int b=1; b<=sp;b++)
    {
      cout << " ";
    }
    for (i=0;i<=a;i++)
    {
      if (i==0 || i==a)
        j=1;
      else
      {
        j=j*(a+1-i)/i;
      }
      cout << j <<" ";
    }
    cout <<endl;
    sp--;
  }
  return 0;
}

Looping

OPERASI HASIL PENGUKURAN

Hasil pengukuran yang dijumlahkan, dikurangkan, maupun dikalikan akan dapat menghasilkan nilai yang tertinggi (maksimum) maupun yang terendah (minimum).

Jika diperoleh dua buah hasil pengukuran yaitu… 126 kata lagi

Matematika

Contoh pengerjaan Project Math

Berikut saya akan posting contoh pengerjaan Tugas untuk siswa kelas 7 Sekolah Kristen BinaKasih Tahun ajar 2016/2017.

Contoh Tugas

Nyatakanlah setiap himpunan dalam bentuk

 1. Kata-kata…
 2. 94 kata lagi
SKBK

Belajar Anak - Pola Bilangan

Mari belajar mengenai pola bilangan. Asahlah logika dasar anak dengan menggunakan lembar latihan matematika mengenai pola bilangan berikut. Lengkapilah angka yang hilang sesuai dengan pola.  22 kata lagi

SD

(ternyata) Beragamapun memakai logika

Keriuhan para “ahli agama” yang sedang sibuk “menafsirkan” Surat Al-Maidah untuk “mendukung” Cagub masing-masing di Pilkada DKI , mengingatkan saya pada bahan diskusi di Mata Kuliah Al-Quran waktu saya kuliah di Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 597 kata lagi

Մատեմատիկա

1) Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.
ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,= դրական
բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,=զրոն
գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։=դրակա՞ն

2) x թիվը դրակա՞ն է, թե ՞բացասական, եթե` 52 kata lagi