Tag » Marketing 3.0

Ba đời họ Mar - Marketing 1.0, Marketing 2.0 và Marketing 3.0

Lịch sử đã chứng minh, bất cứ khi nào môi trường kinh tế vĩ mô thay đổi, sẽ đều kéo theo sự thay đổi về quyền lực và hành vi của người tiêu dùng (NTD), theo sau đó là sự thay đổi của Marketing. 880 kata lagi

MARKETING THINKING

Marketing 3.0 là gì?

Theo thời gian, marketing đã phát triển qua ba giai đoạn khác nhau mà các chuyên gia marketing gọi là Marketing 1.0, Marketing 2.0 và Marketing 3.0. 237 kata lagi

Marketing 3.0

Tại sao chúng ta cần tư duy marketing 3.0?

Thế giới đang trải qua những giai đoạn với những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẻ. 584 kata lagi

Marketing 3.0

MARKETING 3.0 – DOANH NGHIỆP VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Nguyên tắc 1: Triết lý lấy con người làm trung tâm trong mọi vấn đề

Hãy nghiên cứu ví dụ sau đây: Một doanh nghiệp thực hiện một cuộc điều tra trực tuyến  để có được hành vi tiêu dùng thông qua việc thấu hiểu nhu cầu, thói quen và thậm chí những nỗi buồn của khách hàng. 1.287 kata lagi

Marketing

Marketing 3.0

I do not have a very long experience in the field of marketing & branding, but whatever little I have seen in the last decade, there is this one thing that has remained constant – Marketing 2.0. 152 kata lagi

Marketing

What's the deal with pop up's?

In the past few months in South Africa the trend of pop up stores has exploded into retail space from ice cream to oreos and now chocolate, brands are all about creating the ultimate experience for customers. 320 kata lagi

Marketing