Sebuah Ironi Kemerdekaan Indonesia Kita

Oleh: Oji Fahruroji

Si Buta, Si Tuli dan Pak Tua

Si Buta meminta pada pak tua

Ceritakan lah bagaimana pak tua ketika muda berjuang mengusir penjajah dari tanah air kita…

250 kata lagi