Tag » Lompat Jauh

lompat jauh

“Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara (melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya”. 704 kata lagi

Lompat Jauh

lompat jauh

Lompat jauh merupakan salah satu aktivitas pengembangan akan kemampuan daya gerak yang dilakukan, dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sedangkan unsur-unsur yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan lompat jauh, pada dasarnya sama dengan unsur-unsur yang terdapat pada nomor lompat yang lain meliputi daya ledak (terutama kaki), kecepatan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan dan lain-lain. 38 kata lagi

Lompat Jauh

Kejohanan Sukan Tahunan As-Syddiq 2016

Islam amat menggalakkan umatnya untuk cergas fizikalnya bagi memenuhi kriteria  3 fakulti insan yang utama iaitu, rohani, jasmani dan akli. Memetik kata-kata cendekiawan “Akal yang cerdas terletak pada badan yang sihat”, maka Kejohanan Sukan Tahunan As-Syddiq telah diadakan pada 3-4 Februari 2016.Kejohanan yang diadakan setiap 2 tahun sekali ini telah melibatkan semua warga SMIAS bagi memupuk semangat kesukanan dan ukhuwah yang jitu dan unggul. 454 kata lagi

Sekolah As Syddiq