Najan langit teu pati lenglang
Bulan teu burung nembongan
Tapi asal urang ayeuna duaan
Asa caang narawangan

*
Dina wengi ieu
Urang pada jangji, ngaraksa cinta nu nali… 279 kata lagi