Tag » Lee GiKwang

얼굴 찌푸리지 말아요 (Plz Don't Be sad)

Congratulation for your beautiful comeback + debut as HIGHLIGHT!

Lee Gikwang

아름답다 (It's Still Beautiful)

You’ve come back to my mind. It’s been a long time. Nice to see you again, Gikwang-ah.

Thank you Highlight. It’s a beautiful song.

Lee Gikwang

하이라이트(Highlight)

Hangul

바쁘긴 싫은데 할 일 없는 건 지루해
할 것도 없는데 뭔가는 하고 자야 해
나가긴 싫은데 집에 있기는 답답해
너도 똑같잖아 Now we need… 1.065 kata lagi

Beast

Lam điệp #Tâm sự

. Mạn phép đừng để ý đến việc tôi văng tục trong bài post này.


Đm Son Ủn 😭😭 Con không cần phải đẹp trai vậy đâu :( Con mẹ đẹp mẹ biết, dù là con ghẻ nhưng con lại chính là người mẹ yêu hết lòng. 256 kata lagi

Linh Tinh / Stuff

Night Dream

Night Dream

A ficlet by zia

Lee Gikwang, Jang Mi

Romance, Hurt | G | Ficlet

I just own the plot.

“Tak peduli apapun alasanmu. Yang paling penting dalam hidupku, kau berada di sisiku.” 320 kata lagi

@_FFindo

COLOR RING - Part 8


Main cast :

Choi Siwon, Kim Minhee (OC)

Hwang Chansung, Choi Minho, Goo Se Young, Lee Gikwang, Cho Kyuhyun

Kim Youngwoon , Shim Changmin, Choi Seung-Hyun (T.O.P) 3.602 kata lagi

Chaptered