Alam dan Beberapa nada yang menjadi lagu

lagu yang belum jadi dengan sempurna.

Aku yang rindu dengan suasana Laut Selatan,

terbawa sudah sore itu teringat dengan suara ombak. 53 kata lagi