SEULANGA
Na bungong.. seulanga kemang saboh bak tangke….. Meubei harum hai sayang didalam taman..
Tatem be tatem sibue… bungong ngak duhu… 2x
Oh ka layee thoo that.. 491 kata lagi