Tag » Kuda Lumping

Kuda Lumping Experience

1 month before I head down to Sarawak for my second visit, I went back to Tanjung Karang. Another place I called home.

As usual, before heading down there, I never made any calls asking if there should be anyone at home. 324 kata lagi

Mendemnya Kampung Krajan

“kakang-kakang pada plesir maring ngendi, ya-yi, tuku dawet, dawete Banjarnegara, seger anyes legi, apa iya, dawet ayu, dawete Banjarnegara”

Sayup-sayup suara lengkingan sinden yang sedang…

1.040 kata lagi
Cerita Kita