Label » Kronologi Sejarah Islam

Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 3 (Masa Dinasti Umayyah)

661 – 680 (Muawiyah I)

 • Berdirinya Dinasti Umayyah
 • Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin
 • Ibukota Islam dipindahkan dari Madinah ke Damaskus…
 • 613 kata lagi
Khalifah Islam

Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 2 (Masa 4 Khalifah)

Abad ke 7

 • 632 – Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai Khalifah pertama
 • 632 – Pendirian Baitul Mal
 • 632 – Perang terhadap golongan murtad dan orang yang enggan membayar zakat dipimpin oleh Khalid bin Walid ke wilayah Bani Assad dan Bani Gathafan…
 • 550 kata lagi
Muhammad

Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 1 (Kelahiran – Wafat Nabi Muhammad SAW)

ABAD 6

 • 571 – Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Negeri Mekah
 • 577 – Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Aminah meninggal dunia
 • 580 – Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib meninggal dunia…
 • 370 kata lagi
Muhammad