Tag » Krisna

Not a Gretchen in sight

So back to the Salle Bourgie for the second and final batch of art song contestants.  First up was mezzo Hagar Sharvit.  I liked her.  It’s a genuine mezzo voice and if her Fauré and Schubert offerings were a bit “flow of beautiful tone” they displayed plenty of power and a nice ability to spin a line.  610 kata lagi

Cmim

Poglavlje 34: Paundraka, lažni Vasudeva

Bio jednom Paundraka koga su ubedili da je božanstvo. Pošto je sam verovao da je Vasudeva, poručio je Krišni da se odrekne njegovog imena i obeležja, jer je on pravi Vasudeva. 289 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 32 i 33: Sukob sa Banom

Rukmini je Krišni rodila Pradjumnu i druge sinove, Satjabama Banua i Bairiku, a sinovi Rohini su bili Diptimat, Temrapakši i ostali. Šambu i još neki su bili sinovi Đambavati, Badravinda i ostali sinovi Nagnađiti. 870 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 20: Konačno pogubljenje Kamse

Šetajući glavnim putem Mature, Krišna i Rama su naišli na jednu pogrbljenu devojku koja je nosila posudom sa balzamom. Upitali su je za koga nosi balzam, a ona se predstavila da se zove Kubđa, da je sluškinja Kamse i da je zadužena za pravljenje Zatim im je obojici ponudila da se i sami namažu balzamom. 865 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 17, 18, 19: Susret Akrure sa Krišnom i Ramom

Akrura je oduševljeno pohitao da se sretne sa Krišnom, delom Boga koji je sišao na Zemlju: ” Život mi je sad rodio plodom, posle mojih noći stiže dan, videću lice Višnua, čije su oči poput listova lotosa. 1.592 kata lagi

Knjiga 5