Tag » Korek

Produkty z ekoskóry vs produkty z kory drzewnej

Ludowe przysłowie mówiące, że po odzieniu można poznać człowieka sprawdzało się niegdyś doskonale. To m. in. właśnie poprzez ubranie rozpoznawało się status materialny czy przynależność do danej grupy społecznej. 546 kata lagi

Ekoskóra