Apa itu konjugasi atau conjugation? Ianya membawa maksud menyesuaikan kata kerja daripada bentuk asasnya. Misalnya, dalam bahasa Inggeris, I am, You are, dan She/He is… 147 kata lagi