Tag » Konflik Timur Tengah

Peranan Turki pada Konflik Timur Tengah di Mata DR. Christina Lin

Tetapi pada akhir zaman … raja negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah.

1.140 kata lagi
Berita Timur Tengah

Masalah orang-orang Arab adalah Iran, bukan Israel (Pemimpin Partai Perdamaian Libanon)

dan katakanlah: Beginilah firman Adonai YAHWEH: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesekh dan Tubal… Orang Persia (Iran), … banyak bangsa menyertai engkau.

289 kata lagi
Ideologi Islam