Tag » Knjiga 5

Poglavlje 38: Vjasa savetuje Arđunu

Arđuna je pronašao telo Krišne, Rame i ostalih Jadava i priredio im posmrtne rituale. Osam Krišninih imenovanih žena na čelu sa Rukmini su ušle sa Krišnom u posmrtnu vatru. 746 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 37: Kraj Krišne i Jadava

Krišna je zajedno sa Baladevom uništio demone, nepravedne kraljeve za dobrobit Zemlje, a sa Falgunom[1] je takođe oslobodio Zemlju bremena mnogih nepravednih prinčeva, a na kraju je usled kletve bramina istrebio čitavu lozu Jadava kojoj je i sam pripadao. 766 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 36: Balarama protiv Dvivide

Moćni asura Naraka, koga je Krišna bio ubio, imao je prijatelja među majmunima koji se zvao Dvivida. Dvivida je hteo da se osveti za gubitak svog prijatelja, pa je radio sve da uznemiri bogove i uništi Zemlju: kvario je obrede, palio je šume, sela i gradove, bacao na njih stene i kamenje, bacao planine u mora, pravio bure i plavio sela i gradove. 129 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 35: Balarama u Hastinapuru

Kada je Šamba, sin Đambavatija, oteo ćerku Durjodane, Durjodana, Karna, Bišma i Drona su ga zarobili. Baladeva je odlučio da ode i sam ga oslobodi. Otišao je u Hastinapur gde su ga Kurui lepo dočekali i poklonili kravu, voće, cveće i vodu. 281 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 34: Paundraka, lažni Vasudeva

Bio jednom Paundraka koga su ubedili da je božanstvo. Pošto je sam verovao da je Vasudeva, poručio je Krišni da se odrekne njegovog imena i obeležja, jer je on pravi Vasudeva. 289 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 32 i 33: Sukob sa Banom

Rukmini je Krišni rodila Pradjumnu i druge sinove, Satjabama Banua i Bairiku, a sinovi Rohini su bili Diptimat, Temrapakši i ostali. Šambu i još neki su bili sinovi Đambavati, Badravinda i ostali sinovi Nagnađiti. 870 kata lagi

Knjiga 5

Poglavlje 30, 31: Borba za Pariđata drvo

Garuda je noseći Varunin kišobran i planinski dragulj, kao i Hrišikešu[1] doleteo na Svarga loku[2]. Kada je Hari dunuo u svoju školjku, svi bogovi su pohitali da ga dočekaju. 836 kata lagi

Knjiga 5