Tag » Kimia

Bahaya Akrilamid Dalam Makanan?

Pengenalan

Salam sejahtera. Kembali lagi Yaya dalam artikel seterusnya untuk mengupas tajuk “Bahaya Akrilamid Dalam Makanan”. Memandangkan Akrilamid berpotensi untuk wujud dalam makanan yang kita sering nikmati setiap hari, maka Yaya terpanggil untuk menulis. 578 kata lagi

Kimia

Ikatan Kimia

Atom memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilan dengan cara berikatan dengan atom lain. Elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia adalah elektron valensi dari suatu atom/unsur yang terlibat. 1.860 kata lagi

Kimia

Perkembangan Teori Atom

Perkembangan teori atom

1. Teori Atom John Dalton

Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa (hukum Lavoisier) dan hukum susunan tetap (hukum prouts).

1.096 kata lagi
Kimia

Sistem Periodik Unsur

A. PERKEMBANGAN SISTEM PERIODIK
Usaha pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat dilakukan agar unsur-unsur tersebut mudah dipelajari.

1. Triade Dobereiner
Pada tahun 1829, Johan Wolfgang Dobereiner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah diketahui pada saat itu. 1.499 kata lagi

Kimia

Perancangan Bengkel KCA'17

Perancangan Bengkel KCA’17

1. Persediaan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Tingkatan 5 dan 4
28 – 30 April   (1 Mei – Cuti Hari Pekerja)

2. Cuti Jun – Puasa (Tiada Program) 30 kata lagi

Bengkel

Perkembangan Tabel Periodik

PERKEMBANGAN TABEL PERIODIK

Unsur Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat mengalami perkembangan dari yang paling sederhana hingga modern. Sejarah perkembangan tersebut diuraikan pada materi berikut.

A. Perkembangan Dasar Pengelompokan Unsur-Unsur …

521 kata lagi
Kimia