Tag » Khulafaur Rasyidin

Sebaik-Baik "Syi'ah"

Sebaik-baik “syi’ah” adalah Abu Bakr, Umar, Utsman, ‘Aisyah, dan Muawiyah.

Sebaik-baik “syi’ah” adalah Abu Bakr ash-Shiddiq bin Abi Quhafah; yang paling utama dipercaya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam berbagai urusan; yang menjadikan opini Ali bin Abi Thalib sebagai pertimbangan kunci dalam memilih Umar bin al-Khaththab sebagai khalifah pengganti; yang putera-putrinya menyokong Ali bin Abi Thalib dalam mengorganisasi gerak sisa-sisa umat Islam yang masih tersisa di Makkah saat musim gelombang hijrah di Madinah; yang namanya dijadikan salah satu nama putera Ali bin Abi Thalib.

236 kata lagi
Mujtama'

Mengaduk Panci Kosong

Seperti biasa ketika zaman ke khalifahan Umar bin khatab r.a., beliau selalu mengelilingi Madinah untuk mengontrol rakyat-rakyatnya.

Pada suatu malam, beliau mendengar ada anak keceil yang menangis, beliau mendekati rumah tersebut dan mengetuknya. 120 kata lagi

Sahabat Rasulullah

Zinnureyn

Sebelum datangnya islam, anak dari Abu Lahab yang bernama Utba menikah dengan anak Rasulullah (shalallahu alaihi wasalam) yang bernama Rukkiya. Ketika Utba mengetahui Rasulullah menganut agama baru yang dibawanya, dia pergi ke Rasulullah , 158 kata lagi

Sahabat Rasulullah