Tag » Khulafaur Rasyidin

Kisah Khulafaur Rasyidin - Umar

Adik-adik tercinta, kalian pasti suka dengan kisah-kisah. Nah kisah Khulafaur Rasyidin ini perlu adik-adik baca dan ketahui. Karena itu merupakan kisah nyata yang luar biasa, kisah yang penuh dengan keteladanan para pemimpin Islam yang mendapat petunjuk. 51 more words

Kids Book

Kisah Khulafaur Rasyidin - Abu Bakar

Adik-adik tercinta, kalian pasti suka dengan kisah-kisah. Nah kisah Khulafaur Rasyidin ini perlu adik-adik baca dan ketahui. Karena itu merupakan kisah nyata yang luar biasa, kisah yang penuh dengan keteladanan para pemimpin Islam yang mendapat petunjuk. 51 more words

Kids Book

Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah ( Masa Khulafa'ur Rasyidin)

Segala puji bagi Allah semata, tiada ilah yang berhak disembah dengan cara benar selain Dia. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Penutup para Rasul dan Nabi, Muhammad, atas keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai Hari Kemudian kelak. 1.032 more words

Sejarah

Menyingkap Keberadaan Ali dari Balik Buku Pelajaran Agama Islam

Menemukan buku pelajaran agama tergeletak di depan TV di kamar salah seorang adik yang menetap di kampung halaman, sepertinya membawa saya mengingat-ingat bagaimana keadaan buku pelajaran agama di waktu sekolah dulu. 779 more words

Menu