AMALAN KHOSH RAMADHAN-MD Pada 10 HARI PERTAMA

1. AMALAN 10 HARI PERTAMA

KODENYA : Tiada Hari Tanpa ISTIGHFAR.

1). Mulai Ba’da Maghrib Malam Jum’at ini : 332 kata lagi