Tag » Khalifah

Mga "Du'at" (Nanawagan para sa Islām), Tinuldukan Ng Ansār'ul Khilāfah Philippines Bilang mga MURTADD

(Larawan: Ronaldo Santos, a.k.a. Abdur Rashid)

— ni Abū Khālid Mistah

Matapos ang halos kalahating taon ng pagsusubay ng mga operatiba ng Ansār’ul Khilāfah Philippines kina Ronaldo Santos (a.k.a. 1.242 kata lagi

Shaykh Naser Al-Fahad Pledges His Allegiance to the Khalīfah

ADVICE TO THE MUJĀHIDĪN

From Nasir ibn Hamd al-Fahd to the Mujahideen, may Allah give you victory, as-salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh…

I advice you to join, all of you, the Islamic State and to pledge allegiance to its leader, Amir al-Mumineen Abu Bakr al-Baghdadi – may Allah protect him – and fight under his banner. 393 kata lagi

Membaca sejarah tentang Khalifah Utsman

Akhirnya khatam juga baca buku ini. Akhir kisah dibuku ini membuat lebih saya lebih mengenal sosok, karakter, keutamaan, akhlak, kemulian, ketangguhan, kecerdasan, keikhlasan, kesabaran, ketangguhan khalifah utsman r.a. 341 kata lagi

Bumi Allah Swt

Must the Khalifa be from Quraysh?

There is a difference of opinion amongst scholars regarding whether the Khalifah has to be from the lineage of the Quraysh. Both are valid opinions and proponents of both sides have put forward detailed evidences to support their respective views. 1.639 kata lagi

Khilafah

Imām Abū Ḥāmid al-Ghazālī on showing that appointing a Caliph is obligatory

We should not think that this obligation derives from the intellect. We have explained that obligations derive from the revelation, except when ‘obligatory’ is interpreted to designate an act, such that there is benefit in performing it or harm in refraining from it.

841 kata lagi
Khilafah

Shaykh Adnani's Ramadhān Speech (1436 AH) [Translated in Filipino]

Shaykh Adnani’s Ramadhān Speech (1436 AH)

I-Download ang Kabuuhan ng Tagalog Translation PDF File CLICK HERE

Sa Ngalan Ni Allāh, Ang Pinaka-Mapagpala, Ang Pinaka-Maawain

O Aming Ummah, Tumugon sa Tagatawag Ni Allāh… 718 kata lagi

Andai Nabi Adam Tidak Makan Buah Kuldi

DIALOG GUS DUR DAN SANTRI

Santri : “Ini semua gara-gara Nabi Adam, ya Gus!”
Gus Dur : “Loh, kok tiba-tiba menyalahkan Nabi Adam, kenapa Kang?” 889 kata lagi

Artikel