Kerajaan Islam Mataram : Sembari ditengah kesibukan sehari-hari kita, mari kita lihat-lihat ke belakang dan membaca kehidupan nenek moyang orang-orang terdahulu kita di negeri ini. kali ini kita akan melihat sedikit kehidupan Kerajaan Islam Mataram zaman dahulu. 197 kata lagi