Tag » Ken Arok

Babad Ken Angrok (Part 3)

Bagean 8 :
Tekan Tumapel wis wayah bengi
Kahanan katon sepi
Angrok isih kelingan Gandring sing megap-megap
Nalika sukmane arep oncat saka ragane
Lan kawetu ucap pungkasan sing nggegirisi… 593 kata lagi

Malang

Babad Ken Angrok (Part 2)

Bagean 5 :
Nasib lan uripe Ken Angrok dadi berubah sak nalika
Leren dadi begal lan macan ing Karautan
Balik dadi prajurit sing nggawa tombak lan pedang… 578 kata lagi

Malang

Babad Ken Angrok (Part 1)

Bagean 1 :
Ing dina iku ana jabang bayi lahir kang ora direstui
Ken Ndok kembange desa ing tlatah dukuh Pangkur
Was sumelang batine pirang-pirang sasi… 523 kata lagi

Malang

Arok Dedes

Judul               : Arok Dedes

Penulis             : Pramoedya Ananta Toer

Penerbit           : Lentera Dipantara

Tahun Terbit     :  2015

Halaman          : 565

Sejak kecil, kisah Ken Arok yang kita kenal selalu berkaitan dengan kutukan keris Empu Gandring. 697 kata lagi

RESENSI