Tag » Ken Arok

Babad Ken Angrok (Part 3)

Bagean 8 :
Tekan Tumapel wis wayah bengi
Kahanan katon sepi
Angrok isih kelingan Gandring sing megap-megap
Nalika sukmane arep oncat saka ragane
Lan kawetu ucap pungkasan sing nggegirisi… 593 kata lagi

Malang

Babad Ken Angrok (Part 2)

Bagean 5 :
Nasib lan uripe Ken Angrok dadi berubah sak nalika
Leren dadi begal lan macan ing Karautan
Balik dadi prajurit sing nggawa tombak lan pedang… 578 kata lagi

Malang

Babad Ken Angrok (Part 1)

Bagean 1 :
Ing dina iku ana jabang bayi lahir kang ora direstui
Ken Ndok kembange desa ing tlatah dukuh Pangkur
Was sumelang batine pirang-pirang sasi… 523 kata lagi

Malang