Majlis Fatwa Negara telah mengeluarkan fatwa bahawa rokok dan merokok itu haram..MEROKOK DARI PANDANGAN ISLAMKeputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-37 yang bersidang pada 23 Mac 1995 telah membincangkan Hukum Merokok Dari Pandangan Islam. 72 kata lagi