Tag » Kamus

UNIT PERANCANG EKONOMI

Unit Perancang Ekonomi (UPE) adalah agensi utama kerajaan yang bertanggungjawab untuk menyediakan pelan pembangunan Negara. Unit ini telah ditubuhkan pada tahun 1961, di mana ia berkembang dari Sekretariat Ekonomi Jawatankuasa Ekonomi Majlis Eksekutif Persekutuan Malaysia, ialah untuk “memfokuskan pelan pembangunan, perlaksanaan pelan yang berisiko tinggi dan segala bentuk bantuan luar”. 171 kata lagi

KAMUS

Dasar Negara - Pengurusan Ekonomi Berhemat

Sebagai sebuah negara sedang membangun, peranan Kerajaan amat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sehubungan itu, dasar belanjawan mengembang telah dilaksanakan bertujuan untuk merangsangkan ekonomi serta mewujudkan peluang pekerjaan lebih banyak kepada rakyat. 415 kata lagi

KAMUS

Horizon Perancangan Pembangunan Malaysia

Perancangan pembangunan di Malaysia mempunyai tiga peringkat yang meliputi jangka panjang, sederhana dan pendek seperti berikut :

Perancangan Jangka Panjang

KAMUS

SKIM LATIHAN 1 MALAYSIA

LATAR BELAKANG

Program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) telah dilancarkan pada 1 Jun 2011 adalah satu program kebolehpasaran yang bertujuan untuk membantu graduan menganggur meningkatkan tahap keupayaan diri dengan mempersiapkan mereka dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman bekerja seterusnya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. 318 kata lagi

KAMUS

DIVERSIFICATION

Pempelbagaian atau Diversification ialah proses memperluas skop keluaran atau sektor supaya firma atau ekonomi tidak bengantung pada satu atau beberapa bilangan kecil keluaran atau sektor sahaja. 26 kata lagi

KAMUS

DIVIDEND WARRANT

Waran dividen atau Dividend Warrant merupakan surat arahan yang dikeluarkan oleh syarikat berhad yang membolehkan pembayaran dividen untuk satu tempoh tertentu dibuat.

KAMUS

RECOVERY

Pemulihan atau Recovery merupakan keadaan ekonomi yang secara keseluruhannya mengalami pertambahan dalam aktiviti ekonomi setelah melalui kemerosotan atau kemelesetan.

Ekonomi dianggap berada dalam keadaan pemulihan sehingga ekonomi tersebut mencapai tingkat pentumbuhan yang sekurang-kurangnya sama sepenti sebelum berlakunya kemerosotan atau kemelesetan. 32 kata lagi

KAMUS