Tag » Kamus

MODERNISATION

Pemodenan atau modernisation adalah proses transformasi sosial apabila suatu masyarakat mengalami proses pembandaran atau peningkatan teknologi secara menyeluruh, dan mengubah sikap, nilai, dan institusi, kepada yang lebih bensesuaian untuk pembangunan ekonomi. 6 kata lagi

KAMUS

PETRONAS

Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) telah ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, 1965 dan pada 1 Oktober 1974, Akta Kemajuan Petroleum telah diluluskan di Parlimen. Akta itu telah meletakkan hak PETRONAS terhadap semua hakmilik dan kawalan ke atas sumber petroleum negara dan menjadikan PETRONAS bertanggungjawab untuk mengurus sumber ini demi kepentingan negara. 277 kata lagi

KAMUS

CASH

Wang Tunai atau Cash merupakan wang syiling dan wang kertas yang dipegang oleh orang ramai, termasuk wang tunai di bank, dan deposit akaun semasa.

KAMUS

TOKEN MONEY

Wang Tanda atau Token Money merupakan wang yang nilai mukanya adalah lebih besar danipada nilai kandungan logam yang digunakan untuk membuat wang tersebut.

Misalnya, semua wang sah yang digunakan seperti wang kertas dan wang syiling bagi ringgit Malaysia. 12 kata lagi

KAMUS

NARROW MONEY

Wang Sempit atau Narrow Money merupakan mata wang dalam peredaran dan deposit akaun semasa. Wang sempit mentakrifkan wang sebagai media pentukaran semata-mata.

Secara praktik, stok wang sempit diukur dengan M1. 20 kata lagi

KAMUS

LEGAL TENDER

Wang Sah atau Legal Tender merupakan wang yang wajib diterima sebagai alat untuk menjelaskan urus niaga atau membayar hutang. Contohnya, mata wang.

Lihat juga wang.

KAMUS

MONEY AT CALL

Wang Panggilan atau Money At Call merupakan pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh bank kepada gedung diskaun atau broken bil.

Misalnya, bil perbendaharaan boleh dipanggil balik dengan notis yang tidak melebihi 14 hari.  22 kata lagi

KAMUS