Tag » Kamus

ASEAN

PERTUBUHAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah pertubuhan geo-politik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967, di Bangkok, Thailand berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 102 kata lagi

KEWANGAN

BURSA MALAYSIA

Bursa Malaysia adalah sebuah syarikat pemegang bursa yang ditubuhkan pada 1973 dan disenaraikan pada 2005. Hari ini, ia adalah antara bursa terbesar di ASEAN, yang menjadi tuan rumah kepada lebih daripada 900 syarikat merentasi 60 aktiviti ekonomi. 110 kata lagi

KEWANGAN

Inilah Arti Galau Menurut KBBI

Jika kalian ingin mengetahui arti galau menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), berarti kalian berada pada tempat yang benar. Tulisan kali ini akan membahas mengenai makna dari kata… 210 kata lagi

Galau

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

International Monetary Fund (IMF) ditubuhkan pada July 1944, ketika konferens UN di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Syarikat. Terdapat 44 negara ketika itu yang bersetuju untuk membina dasar untuk kesatuan ekonomi bagi mengelakkan penurunan nilai kompetitif yang telah menyebabkan peristiwa Great Depression pada tahun 1930-an. 47 kata lagi

KEWANGAN

KHAZANAH NASIONAL BERHAD

Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 3 September 1993 sebagai syarikat awam berhad dan memulakan operasi setahun kemudian. Semua modal saham Khazanah dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan, sebuah badan yang ditubuh di bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957, kecuali satu saham yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. 180 kata lagi

KEWANGAN

PERMODALAN NASIONAL BERHAD (PNB)

Permodalan Nasional Berhad (PNB) ditubuhkan pada 17 Mac 1978 sebagai alat penting Dasar Ekonomi Baru Kerajaan untuk menggalakkan pemilikan saham dalam sektor korporat di kalangan Bumiputera, dan memberi peluang kepada golongan profesional Bumiputera yang berkelayakan untuk menyertai pewujudan dan pengurusan harta. 252 kata lagi

KEWANGAN

SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) merupakan badan berkanun yang terbentuk hasil daripada penggabungan Pejabat Pendaftar Syarikat (ROC) dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (ROB) di Malaysia yang mengawal selia syarikat dan perniagaan. 122 kata lagi

KEWANGAN