Tag » Kamus

บนบันไดขั้นแรก

วันนี้ใช้เวลาทั้งวัน (ตอนนี้เวลา 18.15 น.) ในการดั้นด้นบนโปรแกรมทำดิกชันนารี่

ตอนแรกใช้โปรแกรม Lexique Pro ทำไปทำมารู้สึกยังขาดๆ ไม่ครบตามที่ต้องการ ทำให้ลองหาโปรแกรมอื่น ตัวเลือกต่อมาคือ FieldWorks อันเป็นซอฟต์แวร์ของ SIL International ที่เป็นองค์กรยูเอ็นทางภาษา

จากการได้หมกหมุ่นเกือบทั้งวัน ทำให้มองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์บ้าง นับว่าเป็นความพยายามที่ใช้เวลานานมาก หลังจากที่เป็นโจทย์สำหรับตัวเองหลายปีที่ผ่านมา วันนี้คล้ายกับว่าจะได้คำตอบแล้วในระดับหนึ่ง

นับว่าเป็นการก้าวขึ้นบันไดอีกขั้น สำหรับการก้าวขึ้นไปในระดับต่อไป

ตอนนี้การทำดิกชันนารี่ยาวี ก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลายๆ ทาง ได้แก่ 33 kata lagi

Blog